ABP-818

ABP-818

又云∶理石如石膏顺理而细。今土蕃大黄,往往作横片,曾经火。

 又此下有飞廉条云∶生河内川泽,一名漏芦。许叔微云∶肝脏魂能变化,故游魂不定者,治之以龙齿。

此审证制剂之不善,于楮实夫何尤。服药一日,忌口两日。

内容:\r防己\ph185.bmp\r,生汉中川谷,今黔中亦有之。服后多吃茶汁行药力。

如要通转亦内容:\r芒硝\ph11.bmp\r,文具朴硝条下。但中隔不穴者,即无不瘥。

其根白,或黄紫色,大如手指,长二、三寸,大者为胜,颇与百部根相类,然圆实而长,一、二十枚同撮。 仲圣用鳖甲于鳖甲煎丸,所以破症瘕。

Leave a Reply