H福利视频在线网站

H福利视频在线网站

 答曰∶桂枝与柴胡虽皆善理肝,而其性实有不同之处。而坚结之瘕即可徐徐消除也。

至于生山药其味甘性温,可助台参回阳,其汁浆稠润又可助地黄滋阴。至其心常发热,肝火炽其心火亦炽也。

诊断此温热之病,阳明腑热已实,其热循经上升兼发生脑膜炎也。治此证者欲其受药不吐,当变汤剂为散,且又分毫无药味,庶可奏效。

其脉近芤者,失血过多也。诊断即此证脉论之,其阳明胃腑当蕴有外感实热,是以表里俱热,因其肠结不通,胃气不能下行,遂转而上行与热相并作呕吐。

 证候其初次觉疼恒在申酉时,且不至每日疼,后浸至每日觉疼,又浸至无时不疼。或问人之呼吸在于肺,今谓肝经积有瘀血,即可妨碍呼吸,其义何居?

病因于季秋乘大车还家,中途遇雨,衣服尽湿,夜宿店中,又披衣至庭中小便,为寒风所袭,遂得白浊之证。治此证之法,当用镇降之药止其呕,咸润之药开其结,又当辅以补益之品,俾其呕止、结开,而正气无伤始克有济。

Leave a Reply